Spotkanie otwierające. Wygrywaj z NCN – dlaczego warto starać się o granty


Uroczyste otwarcie Dni NCN 2018, dyskusje tematyczne z udziałem zaproszonych gości oraz prezentacje laureatów konkursów NCN.

Program:

 1. Przemówienia
 2. Sesja 1: Jak umożliwić polskim naukowcom dokonywanie przełomowych odkryć?
  • prof. Janusz Janeczek, przewodniczący Rady NCN:
   • strategiczne założenia i cele systemu grantowego w Polsce w kontekście działalności NCN
   • doskonałość naukowa
   • wyzwania NCN
  • dyskusja panelowa
 3. Sesja 2: Na drodze do doskonałości naukowej
  • Efekty NCN – prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN
  • prezentacje laureatów konkursów NCN:
   • prof. Jan Marcin Węsławski, Instytut Oceanologii PAN
   • dr hab. Ewa Ziemann, prof. nadzw, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
   • dr hab. Ireneusz Milewski, prof. nadzw., Uniwersytet Gdański
  • dyskusja panelowa