Sympozjum: Znaczenie systemu grantowego dla poprawy jakości badań naukowych w Polsce


PROGRAM:

10:00 – 13:00 Część I

 • Otwarcie sympozjum
  • wystąpienie prof. dr hab. Janusza Janeczka, Przewodniczącego Rady NCN
  • wystąpienie prof. dr hab. Jacka Semaniaka, Rektora UJK w Kielcach 
 • Doskonałość naukowa w strategii rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego
  • wystąpienie Jarosława Gowina, Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Wpływ działalności Narodowego Centrum Nauki na jakość badań naukowych w Polsce
  • wystąpienie prof. dr hab. Janusza Janeczka, Przewodniczącego Rady NCN
 • Rola systemu grantowego w tworzeniu wiodących ośrodków naukowych w Polsce
  • wystąpienie prof. dr hab. Stanisława Kistryna, Prorektora UJ w Krakowie
 • Rola systemu grantowego w realizacji polityki zrównoważonego rozwoju w obszarze nauki
  • wystąpienie prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego, Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego
 • Dyskusja

13:00 – 14:00  Przerwa obiadowa

13:00 – 13:30  Konferencja prasowa


14:00 – 16:00 Część II

Prezentacje laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki

 • Prezentacja dr Magdaleny Kulmy (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN), Rozszyfrowanie lizeniny, czyli co kryją w sobie toksyny
 • Prezentacja dr hab. Jakuba Szlachetko (Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego), Odnawialna energia a absorpcja światła w nanomateriałach
 • Prezentacja dr Magdaleny Woźniak (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN), Chartum, Londyn, Toronto - o badaniach tkanin średniowiecznej Nubii

Podsumowanie DNI NCN 2017

 • wystąpienie prof. dr hab. Janusza Janeczka, Przewodniczącego Rady NCN
 • wystąpienie prof. dr hab. Jacka Semaniaka, Rektora UJK w Kielcach 
 • wystąpienie dr Tomasza Bzukały, Zastępcy Dyrektora NCN