Warsztaty dla wnioskodawców – Dni NCN 2017 r w Kielcach


Narodowe Centrum Nauki ogłasza nabór na warsztaty poświęcone procesowi przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych organizowane w ramach Dni Narodowego Centrum Nauki w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r. Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW, KBN lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w Naukach Ścisłych i Technicznych oraz Naukach o Życiu) lub 10 lat (w Naukach Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • zagadnienia dotyczące rzetelności badań naukowych,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku i kosztorysów,
  • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Integralną częścią warsztatów jest samodzielna praca nad elementami wniosku o finansowanie. Szkolenie prowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Warsztaty odbędą się w Kielcach w dniach 10-11 maja 2017 r.:

  • 10 maja, 10:00-16:00,
  • 11 maja, 08:30-12:45.

Narodowe Centrum Nauki nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca i planu warsztatów zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom w terminie późniejszym.

Zgłoszenia zawierające dane kontaktowe, termin wybranych warsztatów, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań (wg załączonego wzoru) należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres dni.ncn@ncn.gov.pl do dnia 21 kwietnia br.

Informacji dotyczących warsztatów udziela dr Szymon Walczak, nr tel. +48 12 341 9157, e-mail: szymon.walczak@ncn.gov.pl.

Formularz zgłoszeniowy do pobrania