Rejestracja na warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, 12 maja 2016 r., Olsztyn


W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie odbędą się warsztaty poświęcone procesowi oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie będzie miało formę jednodniowych warsztatów, prowadzonych w grupach zgodnie z podziałem na obszary nauki w Narodowym Centrum Nauki (HS, NZ, ST) i odbędzie się w terminie 12 maja 2016 r., w godz.10.00-13.00 w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM przy ul. Dybowskiego 11 w Olsztynie.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora,
  • kierowały/kierują projektem badawczym finansowanym ramach konkursów krajowych (NCN, MNiSW, FNP) lub międzynarodowych,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej pięć prac o zasięgu międzynarodowym,
  • do tej pory nie były członkami Zespołów Ekspertów NCN.

Tematyka warsztatów obejmuje:

  • podstawowe informacje na temat istoty procesu peer review,
  • analizę dokumentów i wymagań konkursowych Narodowego Centrum Nauki, 
  • zasady sporządzania ocen wniosków o finansowanie projektów badawczych, w tym analizę poszczególnych komponentów oceny, takich jak: dorobek naukowy, ocena projektu, ocena kosztorysu,
  • część praktyczną, w której uczestnicy samodzielnie ocenią wnioski o finansowanie projektów badawczych.

Szkolenie poprowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Wypełniony formularz zgłoszenia, dostępny do pobrania poniżej, zawierający dane kontaktowe, wykaz publikacji, wykaz kierowanych projektów badawczych oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań, należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia br. na adres dni.ncn@ncn.gov.pl. W tytule zgłoszenia prosimy wpisać OLSZTYN/PEER REVIEW.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.  Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 22 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl.  

Formularz zgłoszeniowy