Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych, 11-12 maja 2016 r., Olsztyn


W ramach tegorocznych Dni Narodowego Centrum Nauki w Olsztynie odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów i odbędzie się w terminie 11-12 maja 2016 r., dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM przy ul. Oczapowskiego 12 B w Olsztynie.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

 Tematyka warsztatów obejmuje:

  • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • cykl życia wniosku: od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie,
  • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
  • projektowanie kosztorysów,
  • analizę dokumentów konkursowych i wymagań formalnych,
  • samodzielną pracę nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.

Szkolenie poprowadzą koordynatorzy dyscyplin Narodowego Centrum Nauki.

Wypełniony formularz zgłoszenia dostępny do pobrania poniżej, zawierający dane kontaktowe, wykaz publikacji oraz krótki opis tematyki prowadzonych badań należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 15 kwietnia br. na adres dni.ncn@ncn.gov.pl. W tytule zgłoszenia prosimy wpisać OLSZTYN/WNIOSKODAWCY.

Ze względów organizacyjnych liczba uczestników jest ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.  Zwracamy uwagę, że samo wysłanie zgłoszenia na warsztaty nie stanowi potwierdzenia udziału. Potwierdzenie uczestnictwa zostanie przesłane do Państwa drogą mailową po zakończeniu naboru zgłoszeń (nie później niż 22 kwietnia br.) wraz z informacjami organizacyjnymi. Szkolenie jest bezpłatne. Narodowe Centrum Nauki nie refunduje kosztów dojazdu na warsztaty szkoleniowe ani noclegu.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy pod adresem dni.ncn@ncn.gov.pl.  

Formularz zgłoszeniowy