dr Aleksandra Friedl

 
dr Aleksandra Friedl
  • Koordynatorka dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych
  • Adres e-mail: Aleksandra Friedl
 

Ukończyła Fizykę Techniczną na Politechnice Krakowskiej (specjalność: fizyka fazy skondensowanej), broniąc pracę magisterską pt. „Transport elektronowy w układzie kropek kwantowych”. Na temat pracy doktorskiej wybrała zagadnienie z pogranicza fizyki i biofizyki: mechaniczne rozwijanie białkowych molekuł z wykorzystaniem mikroskopu sił atomowych. Cztery miesiące spędziła Szwajcarii, w ramach stypendium ufundowanego przez Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, wykonując wstępne pomiary rozwijania białek. W 2007 r., w Zakładzie Spektroskopii Stosowanej w Instytucie Fizyki Jądrowej PAN w Krakowie obroniła pracę doktorską pt. „Badanie procesu rozwijania białek za pomocą AFM” finansowaną grantem promotorskim. W latach 2007-2010 przebywała w czeskiej Pradze, gdzie pracowała w grupie Biosensorów Optycznych w Instytucie Fotoniki i Elektroniki w Czeskiej Akademii Nauk. W okresie tym była odpowiedzialna za laboratorium Atomowej Mikroskopii Sił, gdzie wykonywała pomiary próbek biosensorycznych oraz zrealizowała swój mini-projekt otrzymywania struktur optycznych o symetrii czterokrotnej, w ramach europejskiego projektu Pathomilk.

Po powrocie do Krakowa zmieniła obszar swojej zawodowej działalności – w latach 2013-2018 pracowała jako korporacyjna księgowa, dziewięć miesięcy w firmie IBM BTO na stanowisku młodszego księgowego ds. należności, a kolejne cztery lata w firmie Genpact PL w dziale księgi głównej.

Od lutego 2019 pracuje w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych, łącząc świeże doświadczenie pracy z klientem z przeszłością naukową.

Na co dzień w czasie wolnym oddaje się lekturze powieści psychologicznych, a weekendowo razem z córką wędruje po Beskidach.