dr Michał Futyra

Michał Futyra

dr Michał Futyra

  • Koordynator Dyscyplin w dziale nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce
  • Adres e-mail: dr Michał Futyra
 

Medioznawca specjalizujący się w tematyce komunikacji międzykulturowej, negocjacji międzynarodowych, mitologii politycznej oraz Azji Południowo-Wschodniej. Pracę doktorską zatytułowaną „Rola mediów masowych w popularyzacji mitów fundacyjnych na przykładzie wybranych państw narodowych Azji Południowo-Wschodniej” obronił z wyróżnieniem. W latach 2013-2017 tworzył i kierował Instytutem Badań nad Cywilizacjami w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. J. Tischnera w Krakowie. Był członkiem zespołu redakcyjnego oraz zastępcą redaktora naczelnego czasopisma naukowego „Kultura i Polityka”. Jest autorem kilku artykułów w czasopismach naukowych, licznych programów edukacyjnych oraz szkoleń dla biznesu i organizacji pozarządowych. Współautor podręcznika z zakresu komunikacji międzykulturowej. Prowadził badania terenowe m.in. w Birmie, Tajlandii, Laosie, Kambodży, Wietnamie, Malezji, Indonezji, Nepalu oraz Indiach.

Od października 2020 r. pracuje w Narodowym Centrum Nauki (NCN) jako Koordynator Dyscyplin w zakresie Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.

Zapalony podróżnik i bibliofil.