Prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna

prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna

  • Jednostka: Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 

Farmaceuta, profesor nauk medycznych specjalizujący się w chemii medycznej, farmakologii i gastroenterologii. Od 2014 r. kierownik Zakładu Biochemii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

W pracy badawczej zajmuje się fizjologią i patofizjologią układu pokarmowego, projektowaniem i syntezą potencjalnych leków oraz mechanizmami chorób zapalnych i czynnościowych przewodu pokarmowego. Jest członkiem m.in. Académie Nationale de Pharmacie, Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii i Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. Swoje prace publikował m.in. w American Journal of Gastroenterology, Journal of Crohn’s and Colitis, British Journal of Pharmacology, Inflammatory Bowel Diseases, Pharmacological Reviews. W 2016 r. jako pierwszy Polak otrzymał Rising Star Award, przyznawaną przez Komitet Narodowy i Naukowy United European Gastroenterology. Laureat nagrody naukowej Prezesa PAN (2015 r.) oraz nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2017 r.). Kierownik w projektach Narodowego Centrum Nauki, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.