dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

Joanna Golińska-Pilarek

dr hab. Joanna Golińska-Pilarek

  • Jednostka: Uniwersytet Warszawski
  • Wydział: Filozofii i Socjologii
 

Logik i filozof, od 2006 r. adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie od 2014 r. pełni funkcję zastępcy dyrektora ds. badań naukowych i współpracy z zagranicą. W latach 2004-2011 adiunkt w Instytucie Łączności. Odbyła dwa roczne staże na Uniwersytecie w Helsinkach oraz kilka krótkich pobytów badawczych w Hiszpani. Stopnie naukowe uzyskiwała w latach: magister filozofii (1995), licencjat z matematyki (2003), doktor w zakresie filozofii (2004), doktor habilitowany nauk humanistycznych (2016).

Jej badania dotyczą logiki i jej zastosowań w różnych dziedzinach wiedzy, w szczególności w filozofii, matematyce, informatyce, kognitywistyce. W ostatnich latach zajmowała się logikami dla wnioskowań jakościowych i ich systemami dedukcyjnymi oraz logikami niefregowskimi ze spójnikami identyczności i równoznaczności. Autorka lub współautorka kilkudziesięciu publikacji w recenzowanych wydawnictwach międzynarodowych. Kierownik lub wykonawca 7 projektów krajowych (NCN, MNiSW, w tym grant MAESTRO) i 4 europejskich (m.in. COST, INTAS).

Laureatka stypendium naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców (2010-2013), stypendium dla młodych naukowców w ramach programu START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (2007, 2008) oraz stypendium tygodnika Polityka w ramach konkursu dla młodych naukowców „Zostańcie z nami” (2003).

Strona: https://joannagolinska.com