National Natural Science Foundation of China (NSFC)


Logotyp National Natural Science Foundation of China (NSFC)Powstała w 1986 r. National Natural Science Foundation of China (NSFC) jest chińską instytucją zarządzającą National Natural Science Fund. Jej celem jest wspieranie projektów naukowych z zakresu badań podstawowych, a także wspieranie młodych naukowców, rozwój współpracy międzynarodowej oraz promowanie rozwoju społeczno-gospodarczego.

28 marca 2018 r. w Pekinie dyrektor NCN prof. Zbigniew Błocki oraz zastępca przewodniczącego NSFC ds. międzynarodowych prof. Xie Xincheng podpisali porozumienie o współpracy między agencjami, na mocy którego zostanie ogłoszony pierwszy wspólny konkurs na polsko-chińskie projekty badawcze. Nabór wniosków do konkursu SHENG 1 obejmującego nauki o życiu, nauki ścisłe i techniczne oraz wybrane dyscypliny nauk społecznych rozpoczął się w czerwcu 2018 r.

Kontakt:

dr Marta Buchalska, tel. 12 341 9158 (nauki ścisłe i techniczne)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych w godzinach 9:00-13:00)