Wyniki konkursów MAESTRO 2 i HARMONIA 2


piątek, 29 czerwca 2012

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów:

  • MAESTRO 2 – na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców mających na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, i których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 2 – na finansowanie projektów badawczych realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej.

Uzasadnienia ocen dla poszczególnych wniosków zostaną udostępnione wnioskodawcom za pośrednictwem systemu OSF do dnia 6 lipca 2012 r.

* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs, panel:


Statystyki konkursów

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS4152 766 9701019 612 597612 138 517
NZ106252 924 5983179 864 4181438 049 828
ST120251 890 0594197 862 0302047 726 822
Suma267557 581 62782197 339 0454097 915 167
PanelZłożone wnioskiWnioski w II etapieWnioski finansowane
liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)liczbakwota (zł)
HS5819 226 732236 298 818123 165 520
NZ8257 656 0302813 953 869179 199 314
ST143102 088 7535835 356 9332117 664 713
Suma283178 971 51510955 609 6205030 029 547