Prof. Błażewicz laureatem nagrody Copernicus


piątek, 20 lipca 2012

Profesor Jacek Błażewicz, członek Rady Narodowego Centrum Nauki został laureatem czwartej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej Copernicus, wspólnie z Profesorem Erwinem Peschem z Uniwersytetu w Siegen. Wyróżnienie to przyznano im za wybitne zasługi dla rozwoju polsko-niemieckiej współpracy naukowej i wspólne osiągnięcia badawcze, w szczególności za prace nad algorytmami stosowanymi w dziedzinie szeregowania zadań i bioinformatyce.

Profesorowie Błażewicz i Pesch współpracują od ponad 20 lat. Zajmują się wykorzystaniem narzędzi informatycznych do optymalizacji procesów przemysłowych (szeregowania zadań) oraz zagadnieniami dotyczącymi bioinformatyki.

Polsko-Niemiecka Nagroda Naukowa COPERNICUS przyznawana jest co dwa lata przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i Niemiecką Wspólnotę Badawczą (DFG) dwóm współpracującym ze sobą uczonym – z Polski i Niemiec, mogącym wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy, jak również znaczącymi sukcesami w promowaniu młodej kadry badawczej. Wysokość nagrody to 100 tys. euro (po 50 tys. dla każdego z dwóch laureatów).