Wyniki pierwszego etapu oceny wniosków w konkursach OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1


czwartek, 25 października 2012

W systemie OSF zostały udostępnione wyniki oceny formalnej oraz pierwszego etapu oceny merytorycznej wniosków złożonych w konkursach OPUS 3, PRELUDIUM 3, SONATA 3 i SONATA BIS 1. Informacje nie są dostępne publicznie, dostęp do nich można uzyskać indywidualnie dla każdego wniosku, po zalogowaniu do systemu OSF.

Dla projektów, które nie zostały zakwalifikowane do drugiego etapu oceny, w systemie dostępne jest pełne uzasadnienie decyzji zespołu ekspertów. Projekty zakwalifikowane do drugiego etapu oceny mają status „zakwalifikowany do II etapu”.

Przypominamy, że udostępnione wyniki mają charakter informacyjny. Decyzje administracyjne dyrektora Narodowego Centrum Nauki o niezakwalifikowaniu projektów do finansowania są wydawane na bieżąco i przekazywane wnioskodawcom za pośrednictwem poczty.