Udostępnienie formularza raportu rocznego i końcowego w systemie OSF


środa, 29 maja 2013

Informujemy, że ze względu na problemy techniczne formularze raportów rocznych i końcowych dla projektów badawczych złożonych w konkursach ogłaszanych przez Narodowe Centrum Nauki zostaną udostępnione w systemie OSF w dniu 1 lipca 2013 r. W związku z powyższym, termin składania raportów zostaje przesunięty na dzień 30 września 2013 r. dla:

  • raportów rocznych w przypadku projektów, których realizacja rozpoczęła się najpóźniej 1 maja 2012 r.,
  • raportów końcowych w przypadku projektów zakończonych do czerwca 2013 r.

Jednocześnie przypominamy, że raporty dla projektów przejętych przez NCN z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (konkursy od 30 do 40 włącznie) należy składać na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem terminów wskazanych w umowach o realizację projektów.