Wyniki konkursów ogłoszonych 15 grudnia 2012 r.


wtorek, 2 lipca 2013

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listy rankingowe projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 grudnia 2012 roku:

  • MAESTRO 4 dla doświadczonych naukowców na projekty badawcze mające na celu realizację pionierskich badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych, ważnych dla rozwoju nauki, wykraczających poza dotychczasowy stan wiedzy, których efektem mogą być odkrycia naukowe;
  • HARMONIA 4 na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej;
  • ETIUDA 1 na stypendia doktorskie;
  • FUGA 2 na staże krajowe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

W celu wyświetlenia list rankingowych, proszę wybrać poniżej odpowiedni typ konkursu oraz panel dyscyplin.
* Moduł wyświetlania list rankingowych nie jest dostępny w przeglądarce IE 6

Konkurs:

Panel:

Panel:

Panel:

Panel:


Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych w poszczególnych konkursach i zakwalifikowanych do finansowania.

Konkurs:

PanelLiczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
NZ4642107
HS4538136
ST70632613
Suma1611434926
PanelLiczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
NZ100914223
HS76703016
ST1441366129
Suma32029713368
PanelLiczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
NZ1111094332
HS1321305034
ST1271256834
Suma370364161100
PanelLiczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
NZ25231310
HS1101053922
ST42392817
Suma1771678049

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.