Wyniki konkursu SYMFONIA 1


wtorek, 23 lipca 2013

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 1 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 15 listopada 2012 roku. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 1
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Maciej Krzystyniak
  • Data ogłoszenia konkursu: 15 listopada 2012 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
LpTytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuŚrodki wnioskowane (PLN)Środki przyznane (PLN)
1Nowatorskie badania ilościowe w komórce in vivo: pomiary mobilności białek i oddziaływania białek z takimi strukturami wewnątrzkomórkowymi jak glikogen i mitochondriaprof. dr hab.  czł. koresp. PAN Jerzy DuszyńskiInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN5 000 0004 500 000
2NeuroPerKog: rozwój słuchu fonematycznego i pamięci roboczej u niemowląt i dzieciprof. dr hab. Włodzisław DuchUniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej3 850 2513 300 000
3Dwoista rola światła niebieskiego - interdyscyplinarne badanie wpływu krótkiej fali światła widzialnego na rytmikę okołodobową i neuronalne aspekty funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego u ludzi oraz wpływu światła na degenerację i patologie siatkówki okaprof. dr hab. Tadeusz SarnaUniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii6 998 9556 500 000
4Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka.prof. dr hab. Jan Stanislaw PotempaUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii6 995 6806 500 000
5Kontrola i regulacja zachowań metodami neuroinżynieriiprof. dr hab. Andrzej Zbigniew WróbelInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN7 000 0006 500 000
6Zastosowanie łączonych technik separacyjnych do frakcjonowania nanocząstek i metabolitów o charakterze antybiotycznym wytwarzanych przez promieniowce ze środowisk ekstremalnych prof. dr hab. Bogusław Andrzej BuszewskiUniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii2 945 1362 945 136

Statystyki

PanelLiczba wniosków
złożonychw I etapiew II etapiefinansowanych
Suma4031126

Dalsze kroki postępowania

Przypominamy, że przedstawione dane mają charakter informacyjny. W najbliższych dniach Dyrektor Narodowego Centrum Nauki rozpocznie wydawanie decyzji administracyjnych, które będą przekazywane do wnioskodawców.