Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO


wtorek, 10 czerwca 2014

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę rankingową wniosków wstępnych zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu TANGO, organizowanego przez NCN oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Konkurs TANGO 1 to wspólne przedsięwzięcie Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które ma na celu wsparcie praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych. Realizacja projektu finansowanego w ramach konkursu TANGO przebiega w dwóch fazach: koncepcyjnej i badawczo-rozwojowej. Konkurs ma pomóc w stworzeniu pomostu pomiędzy uzyskanymi wynikami badań podstawowych, a możliwymi wdrożeniami tych wyników w praktyce gospodarczej i społecznej.

Wnioski wstępne złożone w pierwszym etapie konkursu TANGO oceniane są przez Zespół Ekspertów w NCN, w drugim etapie wnioski pełne ocenia Zespół Ekspertów w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Rozpoczęcie naboru wniosków pełnych planowane jest w terminie 60 dni od publikacji listy rankingowej wniosków wstępnych. Data rozpoczęcia naboru zostanie ogłoszona w osobnym komunikacie na stronie NCBR.


Lista rankingowa

Lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotu
1Opracowanie, optymalizacja i integracja jednoczęstotliwościowego lasera sygnałowego pracującego na długości fali 1064 nm ze wzmacniaczem światłowodowym średniej mocy.prof. dr hab. inż. Krzysztof Marek AbramskiPolitechnika Wrocławska; Wydział Elektroniki
2Prosty system telewizji swobodnego punktu widzeniaprof. dr hab. inż. Marek DomańskiPolitechnika Poznańska; Wydział Elektroniki i Telekomunikacji
3Opracowanie metody regeneracji katalizatorów DeNOx stosowanych w instalacjach energetycznych oraz opracowanie nowych bardziej efektywnych katalizatorów DeNOx opartych na innowacyjnych materiałach uzyskiwanych nanotechnologicznieprof. dr hab. inż. Jarosław Krzysztof PolańskiUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii
4Innowacyjna wylęgarnia - wdrożenie kriokonserwacji nasienia do programów doskonalenia hodowli ryb łososiowatychprof. dr hab. Andrzej CiereszkoInstytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN
5Platforma zdalnego eksperymentu przez internet do analizy propagacji fal sprężystych i detekcji uszkodzeń w materiałach kompozytowych z wykorzystaniem laserowych technik pomiarowychprof. dr hab. inż. Wiesław Jerzy StaszewskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
6Azotkowe diody laserowe z okładkami plazmonicznymi GaN:Ge.prof. dr hab. Piotr PerlinInstytut Wysokich Ciśnień PAN
7Nanostrukuryzowane elementy mikrooptyczne wytwarzane metodami optyki włóknistejdr hab. Ryszard Robert BuczyńskiInstytut Technologii Materiałów Elektronicznych
8Zastosowanie cieczy nienewtonowskich w układach absorbujących energięprof. dr hab. inż. Marcin Kazimierz LeonowiczPolitechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Materiałowej
9Suplementacja żywności transtoryną, składnikiem diety śródziemnomorskiej o prozdrowotnym działaniu.prof. dr hab. Waldemar Andrzej TurskiUniwersytet Medyczny w Lublinie; II Wydział Lekarski z Oddziałem Anglojęzycznym
10Opracowanie systemu DESMoPsI do projektowania, udostępniania i oceny interwencji psychologicznych przeznaczonych na urządzenia mobilnedr hab. Roman Sławomir CieślakSzkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie; Wydział Psychologii
11System Informacyjny dla Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa południowego Bałtykudr hab. Lidia Anita Dzierzbicka-GłowackaInstytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk
12Implementacja transformatora piezoelektrycznego do aplikacji czujnikowych, generatorowych i biomedycznych.dr inż. Lucjan KozielskiUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
13Izotopowa autentykacja surowców i produktów farmaceutycznychprof. dr hab. inż. Piotr PanethPolitechnika Łódzka; Wydział Chemiczny
14Zastosowanie efektów elektrooptycznych w strukturach wysokokątowych antyferroelektrycznych ciekłych kryształów (OAFLC) do wizualizacji procesu absorbcji promieniowania jonizującego przez kompozyty polimerowo - nanokrystaliczne i ich zastosowanie w urządzeniach komercyjnych"dr hab. inż. Wiktor Artur PiecekWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
15Wprowadzenie na rynek nowego systemu HydroProg służącego do wczesnego ostrzegania o zagrożeniach hydrologicznychdr hab. Tomasz NiedzielskiUniwersytet Wrocławski; Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
16Wpływ modyfikacji chemicznej nanostruktur węglowych na właściwości elektromagnetyczne materiałów kompozytowych i hybrydowychdr inż. Sławomir BoncelPolitechnika Śląska; Wydział Chemiczny
17Opracowanie technologii biotyzacji do komercyjnej, ekologicznej produkcji owoców jagodowychprof. dr hab. czł. koresp. PAN Katarzyna TurnauUniwersytet Jagielloński; Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
18Pasty i atramenty przewodzące dla elektroniki drukowanej oparte na nanoformach węgla stosowane w przemysłowych technikach drukuprof. dr hab. inż. Małgorzata JakubowskaPolitechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
19Zastosowanie nowoczesnych metod przetwarzania sygnału ultradźwiękowego dla opracowania nowej generacji aparatury monitorującej stan płodudr hab. inż. Janusz JeżewskiInstytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM
20Nauka na pograniczu Sztuki - synteza nowych nanomateriałów na potrzeby malarstwa oraz konserwacji zabytków.dr hab. Konrad SzaciłowskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii
21Koncepcja uwzględnienia mikrozanieczyszczeń w modelowaniu i symulacji pracy ciągu biologicznego oczyszczalni ściekówdr hab. inż. Ewa Małgorzata Liwarska-BizukojćPolitechnika Łódzka; Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności
22Urządzenie elektrohydrodynamiczne do oczyszczania powietrzadr hab. Marek KocikInstytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego PAN
23Polimery poliynowe domieszkowane solami metali ziem rzadkich jako prekursory nowych materiałów - badanie potencjału gospodarczego uzyskanych wyników oraz dopracowanie metody celem komercjalizacji.dr hab. Sławomir Robert SzafertUniwersytet Wrocławski; Wydział Chemii
24System oceny nadzoru właścicielskiego w spółkach giełdowychdr hab. Oskar KowalewskiInstytut Nauk Ekonomicznych PAN
25Opracowanie technologii wytwarzania biopreparatów złożonych o kontrolowanym uwalnianiu do remediacji gleb i wspomagania wzrostu roślindr hab. inż. Małgorzata Jadwiga KacprzakPolitechnika Częstochowska; Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii
26Rozwój technologii Skaningowej Mikrosondy Termoelektrycznej do zaawansowanych badań właściwości termoelektrycznych materiałów dla energetykidr hab. inż. Krzysztof Tomasz WojciechowskiAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
27Uniwersalny, wielokanałowy system sterowania i akwizycji danychprof. dr hab. Andrzej Janusz KrólakNarodowe Centrum Badań Jądrowych
28Układ do pomiaru ładunku elektrycznegodr hab. Zbigniew Józef SosinUniwersytet Jagielloński; Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej
29Ocena przydatności i zastosowanie probiotyków środowiskowych w mikrobiologicznej bioremediacji zanieczyszczonych i silnie zeutrofizowanych płytkich zbiorników wodnych: opracowanie biotechnologii "know-how"prof. dr hab. Ryszard Jan ChróstUniwersytet Warszawski; Wydział Biologii
30Poliuretanowe lakiery proszkowe o niskiej swobodnej energii powierzchniowejdr Barbara Pilch-PiteraPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Chemiczny
31Nowa komorowa protezka strzemiączka.dr inż. Monika KwaczPolitechnika Warszawska; Wydział Mechatroniki
32Innowacyjne warstwy azotowane nowej generacji o podwyższonej odporności korozyjnej wytwarzane na elementach maszyndr hab. inż. Jerzy Zbigniew MichalskiInstytut Mechaniki Precyzyjnej
33Nietoksyczne pigmenty fosforanowe do farb antykorozyjnychprof. dr hab. inż. Barbara Urszula GrzmilZachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie; Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej
34Nowoczesne, wielofunkcyjne, samorozwarstwiające się organiczne systemy powłokowe.dr inż. Ewa LangerInstytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników
35Podwyższenie sprawności obiegu Clausiusa Rankina poprzez zastosowanie wymienników ciepła nowej generacji połączonych w sieciprof. dr hab. inż. Dariusz Przemysław MikielewiczPolitechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
36Zastosowanie sieci neuronowych do predykcji nośności żelbetowych pali prefabrykowanych i sterowania procesem ich pogrążaniaprof. dr hab. inż. czł. rzecz. PAN Zenon WaszczyszynPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
37Guanidyna jako efektywny inhibitor korozji stali zbrojeniowejdr hab. inż. Andrzej GarbaczPolitechnika Warszawska; Wydział Inżynierii Lądowej
38Zastosowania obliczeniowej mechaniki kontaktowej w przemyśle motoryzacyjnymprof. dr hab. Stanisław Henryk MigórskiUniwersytet Jagielloński w Krakowie; Wydział Matematyki i Informatyki
39Konstrukcja ultrakondensatora z wykorzystaniem ceramiki bezołowiowejdr Beata Wodecka-DuśUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach
40Sensor aktywności MMP-9 w badaniach in vivodr Jakub Mateusz WłodarczykInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
41Komercjalizacja wyników projektu pt.: Tomografia GNSS jako istotne źródło danych meteorologicznych.dr inż. Witold RohmUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
42Niezasilane detektory HOT z HgCdTe o wysokiej szybkości odpowiedzidr inż. Paweł MadejczykWojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego; Wydział Nowych Technologii i Chemii
43Komputerowy program opanowywania umiejętności ortograficznych dzieci i młodzieżydr hab. Aneta Rita BorkowskaUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej; Wydział Pedagogiki i Psychologii
44Technologia projektowania i wytwarzania metalowych podbudów pod korony dentystyczne przez selektywne przetapianie laserem proszku stopu Ti13Zr13Nbprof. dr hab. inż. Andrzej Stefan ZielińskiPolitechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
45EKOPRO: Badania i rozwój kognitywnego, ekologicznego systemu rozdrabniania ziarnistych materiałówprof. dr hab. inż. Józef Benedykt FlizikowskiUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy; Wydział Inżynierii Mechanicznej
46Rozbudowa i wdrożenie sterowników dla zrobotyzowanych statków powietrznych i satelitówdr inż. Karol SewerynCentrum Badań Kosmicznych PAN
47Wczesnoszkolna edukacja przyrodnicza inspirowana badaniami podstawowymi z dziedziny rozwoju poznawczegodr Andrzej TarłowskiWyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
48Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MSdr Jolanta KumirskaUniwersytet Gdański; Wydział Chemii
49Wdrożenie innowacyjnej technologii Eko-klejenia materiałów kompozytowych okleinowanych asymetrycznie stosowanych w meblarstwieprof. dr hab. inż. Piotr Jacek BeerSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Wydział Technologii Drewna
50Implementacja technik membranowych w procesie wytwarzania butanolu metodą fermentacyjnądr hab. inż. Wojciech Maciej KujawskiUniwersytet Mikołaja Kopernika; Wydział Chemii
51Opracowanie efektywnych biofiltrów metanu zawierających naturalne konsorcja metanotroficzne.prof. dr hab. Zofia StępniewskaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
52Sekwencjonowanie wybranych szczepów drożdży Yarrowia lipolytica o potencjale aplikacyjnymdr Aleksandra Maria MirończukUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Nauk o Żywności
53Modułowy rejestrator codziennej aktywności ruchowej osób z chorobą Parkinsona (PD).prof. dr hab. inż. Andrzej PolańskiPolsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie
54Wykorzystanie sensorów ubieralnych do świadczenia usług telemedycznychdr inż. Eliasz KańtochAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
55Przystosowanie biomimetycznej metody optymalizacji strukturalnej do zastosowań przemysłowychdr hab. inż. Michał NowakPolitechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
56Komercjalizacja wyników projektu pt. Zbadanie mechanizmu szerokopasmowej białej emisji anty-Stokesowskiej w związkach lantanowcówprof. dr hab. Wiesław Stanisław StrękInstytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego PAN
57System wspomagania rewitalizacji zwałowisk odpadów pogórniczych przy użyciu narzędzi geoinformatycznychdr hab. Gabriela Beata WoźniakUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Biologii i Ochrony Środowiska
58Zmniejszenie zużycia srebra w lutowaniu bezołowiowymprof. dr hab. inż. Natalia SobczakInstytut Odlewnictwa
59Innowacyjna metoda sterowania serwomechanicznym systemem docisku w technikach łączenia cienkościennych elementów metalowychdr inż. Zygmunt Franciszek MiknoInstytut Spawalnictwa
60Opracowanie, charakterystyka i optymalizacja innowacyjnych aptamerów DNA przeznaczonych do oczyszczania białek rekombinowanychdr Wojciech Kazimierz StrzałkaUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii
61Przemysłowa walidacja systemu projektowania procesów azotowaniadr inż. Emilia Stańczyk-WołowiecPolitechnika Łódzka; Wydział Mechaniczny
62SPIENIONE POLIURETANOWE MATERIAŁY KOMPOZYTOWE O OGRANICZONEJ PALNOŚCI Z DODATKIEM ODPADÓW KERATYNOWYCHdr Krystyna Barbara Wrześniewska-TosikInstytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych
63Transkryptomiczne biomarkery do stratyfikacji indywidualnego ryzyka rozwoju pozawałowej niewydolności sercadr hab. inż. Beata Iwona BurzyńskaInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
64Metodyka projektowania i szybkiego prototypowania innowacyjnej przekładni zębatej do napędu zintegrowanych zgarniaczy osadówdr hab. inż. Grzegorz Krzysztof BudzikPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
65Opracowanie strategii komercjalizacji dla wyników projektu pt.: biomedyczne zastosowania biosurfaktantów syntezowanych przez mikroorganizmy pochodzenia arktycznego oraz przeprowadzenie dodatkowych prac badawczych.dr hab. inż. Marcin Ziemowit ŁukaszewiczUniwersytet Wrocławski; Wydział Biotechnologii
66Pakiet oprogramowania dla celów wirtualnego projektowania i prototypowania tłumików hydraulicznychdr hab. inż. Piotr CzopAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
67Numeryczny model złoża oparty na parametrach jakościowych węgli kamiennychdr Iwona JelonekUniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Nauk o Ziemi
68Zintegrowany z filtrem cząstek stałych innowacyjny układ odzysku energii z gazów wylotowych silnika ZIdr hab. inż. Paweł Grzegorz FućPolitechnika Poznańska; Wydział Maszyn Roboczych i Transportu
69Wykorzystanie nowoczesnych środków powierzchniowo czynnych - gemini surfaktantów - jako substancji dyspergujących i hamujących korozję.dr hab. Bogumił BryckiUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
70Strategia wdrożenia innowacyjnych metod wysoko efektywnego szlifowania materiałów trudno skrawalnychdr hab. inż. Krzysztof Wojciech NadolnyPolitechnika Koszalińska; Wydział Mechaniczny
71System protekcji krwi sprzężony z oksygenatorem w zestawie do krążenia pozaustrojowego.prof. dr hab. Wojciech Józef WitkiewiczWojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
72Zastosowanie wybranych rozwiązań mechatronicznych do nadzorowania procesu skrawania przedmiotów wielkogabarytowych na wieloosiowych centrach obróbkowychprof. dr hab. inż. Krzysztof Jan KalińskiPolitechnika Gdańska; Wydział Mechaniczny
73System informatyczny wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznejdr hab. inż. Marian Jerzy WysockiPolitechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza; Wydział Elektrotechniki i Informatyki
74Elektrody transparentne na bazie związków organicznych do przemysłowych zastosowań w elastycznych ogniwach słonecznych.dr inż. Maciej SibińskiPolitechnika Łódzka; Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki
75Metoda wytwarzania ultragładkiej powierzchni refleksyjnej dla potrzeb optyki twardego promieniowania rentgenowskiego.dr Robert MroczkaKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
76Filtracja i klasyfikacja danych lotniczego skaningu laserowegoprof. dr hab. inż. Andrzej Marek BorkowskiUniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu; Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji
77Projekt, badania symulacyjne i eksperymentalne równoległego manipulatora typu delta z sztucznymi muskułami pneumatycznymidr inż. Paweł ŁaskiPolitechnika Świętokrzyska w Kielcach; Wydział Mechatroniki i Budowy Maszyn
78Opracowanie metod i urządzeń do wspomagania diagnostyki i rehabilitacji narządu ruchudr hab. inż. Marek Antoni IwaniecAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie; Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
79Wirtualny rehabilitantdr inż. Adam ŚwitońskiPolsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych w Warszawie