Godziny dyżurów telefonicznych Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców


wtorek, 1 lipca 2014

Uprzejmie informujemy, że począwszy od 1 lipca br. Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców będzie pełnił dyżury wyłącznie w godzinach 8.30-12.30. Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami we wskazanych godzinach.

Jednocześnie przypominamy, że pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców udzielają informacji dotyczących obsługi finansowanych przez NCN projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich. W kwestiach dotyczących warunków ogłoszonych konkursów oraz oceny wniosków o finansowanie uprzejmie prosimy o kontakt z koordynatorami dyscyplin.

Dane kontaktowe pracowników można znaleźć w dziale Kontakt.