W NCN odbyły się warsztaty dla pracowników jednostek naukowych


czwartek, 3 lipca 2014

25 czerwca 2014 r. pracownicy Działu Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców oraz Działu Finansowo-Księgowego przeprowadzili pierwszą edycję warsztatów szkoleniowych dla pracowników jednostek naukowych zaangażowanych w obsługę administracyjną projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Warsztaty były odpowiedzią na zgłaszane podczas Dni NCN w Lublinie problemy w zakresie obsługi administracyjnej projektów. W spotkaniu wzięło udział 18 reprezentantów polskich uczelni i instytutów badawczych. Tematyka warsztatów objęła zagadnienia związane z zarządzaniem projektem badawczym (od podpisania umowy o realizację projektu do zakończenia jego realizacji), procedurami aneksowania umów oraz raportowania okresowego i końcowego. Warsztaty zostały bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników, jako inicjatywa służąca pogłębieniu praktycznej wiedzy na temat zagadnień związanych z formalną obsługą projektów badawczych. Dodatkowo spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy pracownikami jednostek naukowych i przedstawicielami Centrum. Opinie uczestników potwierdziły potrzebę organizowania podobnych warsztatów w przyszłości.

Składamy podziękowania uczestnikom za współpracę i zaangażowanie w trakcie warsztatów oraz cenne uwagi, które pomogą nam udoskonalić formułę kolejnych edycji szkoleń.