Statystyki konkursów OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6


piątek, 4 lipca 2014

W zakładce Statystyki konkursów opublikowane zostały zestawienia dotyczące rozstrzygniętych w maju br. konkursów: OPUS 6, PRELUDIUM 6, SONATA 6.

W najpopularniejszym w ofercie grantowej Narodowego Centrum Nauki konkursie OPUS złożono tym razem 2372 wnioski na łączną kwotę niemal 1 mld 25 mln zł, z czego finansowanie otrzymało 388 wniosków na łączną kwotę ponad 200 mln zł. Oznacza to, że wskaźnik sukcesu (stosunek liczby wniosków finansowanych do złożonych) wyniósł 16%.

W konkursie PRELUDIUM 6 skierowanym do badaczy rozpoczynających swoją karierę naukową wpłynęło 1695 wniosków na łączną kwotę niemal 175 mln zł. Do finansowania zakwalifikowano 292 wnioski na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu osiągnął w konkursie PRELUDIUM 17%.

W ostatnim z rozstrzygniętych w maju konkursów – SONATA 6 – złożono 942 wnioski na łączną kwotę prawie 340 mln zł. Finansowanie przyznano 137 wnioskom na łączną kwotę blisko 49 mln zł. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 15%.