Nabór wniosków pełnych w konkursie TANGO


poniedziałek, 21 lipca 2014

Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju informuje o ogłoszeniu II etapu naboru wniosków (nabór wniosków pełnych) w ramach pierwszego konkursu Wspólnego Przedsięwzięcia, realizowanego wspólnie z Narodowym Centrum Nauki, dotyczącego praktycznego wykorzystania wyników badań podstawowych – TANGO.

Nabór wniosków  pełnych będzie prowadzony od 8 sierpnia 2014 r. do 7 października 2014 r. do godziny 16.00.

Do składania wniosków pełnych zaproszeni są wnioskodawcy, którzy uzyskali pozytywną ocenę wniosków wstępnych na I etapie konkursu, zgodnie z informacją wskazaną na stronie: Lista wniosków zakwalifikowanych do II etapu konkursu TANGO.

Wnioski przedkładane są jedynie w formie elektronicznej, po zalogowaniu się przez redaktora wniosku wstępnego w systemie OSF.

Wszelkie pytania związane z konkursem można kierować na adres e-mail: tango@ncbr.gov.pl.

Dokumentacja konkursowa

http://ncbr.gov.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/ncbir_logo_z_czerwonym_napisem.jpg