Wyniki konkursu SYMFONIA 2


środa, 30 lipca 2014

Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki przedstawiają listę rankingową projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu SYMFONIA 2 na międzydziedzinowe projekty badawcze, ogłoszonego przez NCN w dniu 16 grudnia 2013 roku. Ostateczna lista rankingowa jest wynikiem obrad Zespołu Ekspertów oraz negocjacji kosztorysów.

Lista rankingowa

  • Konkurs: SYMFONIA 2
  • Koordynatorzy: dr Marcin Liana, dr Maciej Krzystyniak, dr hab. Wojciech Sowa
  • Data ogłoszenia konkursu: 16 grudnia 2013 r.
LP - oznacza pozycję na liście rankingowej
Lp.Tytuł projektuKierownik projektuNazwa podmiotuŚrodki wnioskowane (PLN)Środki przyznane (PLN)
1Multidyscyplinarne kompleksowe badania degradacji i kontroli jakości mitochondrialnego RNAdr Marcin Piotr NowotnyMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej6 999 9686 879 968
2Rola antybakteryjnego białka chemeryny w patofizjologii naskórkadr hab. Joanna CichyUniwersytet Jagielloński; Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii6 999 5606 589 560
3Rozwój "Komputerowej Lingwistyki Chemicznej" i jej zastosowanie do efektywnego planowania wieletapowych syntez chemicznychdr Bartosz Andrzej GrzybowskiInstytut Chemii Organicznej PAN6 298 6805 427 680
4Witamina B12 jako transporterprzeciwbakteryjnych modyfikowanych oligonukleotydówdr hab. Dorota GrykoInstytut Chemii Organicznej PAN3 116 8003 066 800
5Dynastia i społeczeństwo państwa Piastów w świetle zintegrowanych badań historycznych, antropologicznych i genomicznychprof. dr hab. Marek Marian FiglerowiczInstytut Chemii Bioorganicznej PAN6 281 2056 000 000
6Przejściowe stany białek w projektowaniu niskocząsteczkowych inhibitorów oddziaływań białko-białkoprof. dr Tadeusz Andrzej HolakUniwersytet Jagielloński; Wydział Chemii6 996 6006 496 600

Statystyki

Poniżej znajdują się informacje o wnioskach złożonych i zakwalifikowanych do finansowania.

Liczba wniosków złożonychLiczba wniosków w I etapieliczba wniosków w II etapieLiczba wniosków finansowanychWspółczynnik sukcesu
594212610,17%