Projekt dr. Pawła Kaczmarczyka nagrodzony w międzynarodowym konkursie NORFACE „Przyszłość państwa opiekuńczego”


środa, 3 grudnia 2014

Konsorcjum NORFACE wspierające badania z zakresu nauk społecznych rozstrzygnęło konkurs na projekty badawcze, przyznając 14 międzynarodowym zespołom granty o łącznej wartości 18 milionów euro. Tematy nagrodzonych projektów obejmują zagadnienia takie jak: globalizacja, nierówności zdrowotne, rodzina, migracja czy prawo do świadczeń z pomocy społecznej.

W konkursie nagrodzony został projekt MobileWelfare, który będzie realizowany przez zespół dr. Pawła Kaczmarczyka w Ośrodku Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z naukowcami z Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, Uniwersytetów Lizbońskiego i Oksfordzkiego polscy badacze spróbują odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób systemy zabezpieczenia społecznego kształtują przepływy migracyjne w Europie.   

Więcej informacji o nagrodzonych projektach.