Stanowisko Rady Narodowego Centrum Nauki w sprawie projektu ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r.


piątek, 16 stycznia 2015

Rządowy projekt ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych z 28 sierpnia 2014 r. ma na celu dostosowanie polskiego prawodawstwa do przepisów prawnych Unii Europejskiej. W dyskusji nad tym projektem głoszone są poglądy podważające nie tylko dopuszczalność, ale też i zasadność przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, zarówno w badaniach podstawowych, jak i stosowanych.

Stanowisko takie pozostaje w sprzeczności z metodologią współczesnych nauk biomedycznych, których postęp opiera się na wykorzystaniu zwierząt w doświadczeniach służących testowaniu hipotez ważnych dla osiągnięcia celów poznawczych i aplikacyjnych z zakresu medycyny, farmacji, weterynarii i wielu innych nauk biologicznych. Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, że doświadczenia na zwierzętach przyczyniły się do znaczącego przedłużenia życia człowieka i poprawienia jego jakości, szczególnie poprzez możliwość przetestowania działania wielu leków.

Rada Narodowego Centrum Nauki przyjmuje z niepokojem doniesienia, które w tendencyjny sposób prezentują wykorzystanie zwierząt w badaniach naukowych, nierzetelnie informując o nich opinię publiczną. Jesteśmy głęboko przekonani, że dochowanie dobrostanu zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach naukowych jest najwyższym nakazem metodologicznym i etycznym, pozwalającym na osiągnięcie celów poznawczych i aplikacyjnych, ponieważ przeciwdziałanie cierpieniu zwierząt doświadczalnych jest jedną z podstaw metodologii współczesnych badań biomedycznych. Ze względu na częsty brak możliwości zastąpienia badań na zwierzętach innymi dostępnymi metodami, drastyczne ograniczenie wykorzystania zwierząt do celów naukowych niesie ryzyko zahamowania w Polsce rozwoju wielu dziedzin nauk o życiu.

Stanowisko przyjęto w dniu 15 stycznia 2015 r.