Teoria Einsteina potwierdzona przy współudziale Polaków


poniedziałek, 15 lutego 2016

Istnienie fal grawitacyjnych przewidywała już ogólna teoria względności Einsteina, jednak dotychczas odkryto jedynie pośrednie dowody na potwierdzenie tego zjawiska. W czwartek świat obiegła informacja o odkryciu naukowców uczestniczących w międzynarodowym projekcie Advanced Virgo, którzy po raz pierwszy zaobserwowali fale grawitacyjne. 14 września 2015 r. dwa detektory amerykańskiego obserwatorium LIGO zarejestrowały niezależnie od siebie sygnał fal grawitacyjnych pochodzących ze zderzającego się układu dwóch czarnych dziur. Prace polskiej grupy badawczej biorącej udział w projekcie finansowane są w ramach konkursu HARMONIA 6 Narodowego Centrum Nauki.

Otwiera się przed nami nowa dziedzina astronomii – astronomia fal grawitacyjnych. Jesteśmy w przełomowym momencie – poinformował Polską Agencję Prasową prof. Andrzej Królak, kierownik polskiej części badań. W badaniach uczestniczą naukowcy z Instytutu Matematycznego PAN, Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika PAN, Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu Zielonogórskiego. Do ich zadań w projekcie należy analiza danych, badanie źródeł astrofizycznych fal grawitacyjnych, budowa modeli sygnałów fal grawitacyjnych oraz udział w rozbudowie detektora Virgo.