Ogłoszenie konkursów OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 i POLONEZ 2


wtorek, 15 marca 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłasza konkursy OPUS 11, PRELUDIUM 11, SONATA 11 oraz POLONEZ 2.

  • OPUS 11 – na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów,
  • PRELUDIUM 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora,
  • SONATA 11 – na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora,
  • POLONEZ 2 – dla naukowców przyjeżdżających z zagranicy

Termin składania wniosków w ww. konkursach to 15 czerwca 2016 r.