Rejestracja na warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych


piątek, 18 marca 2016

W ramach tegorocznych Dni NCN w Olsztynie odbędą się warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które:

  • nie kierują i nie kierowały projektami badawczymi finansowanymi przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
  • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.

Spotkanie będzie miało formę dwudniowych warsztatów.

Termin: 11-12 maja 2016 r., dzień I w godz. 10.00-15.00, dzień II w godz. 09.00-13.00.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka, ul. Oczapowskiego 12 B.

Więcej informacji/rejestracja