187 wniosków złożonych w konkursie ERA-NET Cofund Smart Urban Futures


czwartek, 24 marca 2016

15 marca zakończył się nabór wniosków w konkursie ERA-NET Cofund Smart Urban Futures (ENSUF). W konkursie złożono 187 międzynarodowych wniosków wstępnych obejmujących następujące tematy:

  1. Concepts and strategies for smart urban transformation, growth and shrinkage;
  2. New dynamics of public services;
  3. Inclusive, vibrant and accessible urban communities.

Konkurs składa się z dwóch etapów. Na przełomie maja i czerwca 2016 r. projekty zakwalifikowane do drugiego etapu otrzymają zaproszenie do złożenia wniosku pełnego, tzw. full proposal. Termin składania pełnych wniosków upływa 20 września 2016 r. Budżet konkursu to prawie 24 miliony euro, w tym dofinansowanie z programu ramowego Horyzont 2020.