11 i 12 maja Dni Narodowego Centrum Nauki zawitały do Olsztyna


piątek, 13 maja 2016

W drugim tygodniu maja członkowie Rady NCN oraz pracownicy biura NCN wyruszyli do Olsztyna, aby podczas szeregu spotkań i warsztatów przybliżyć lokalnemu środowisku naukowemu działalność i ofertę konkursową NCN.

Czwarte Dni Narodowego Centrum Nauki tradycyjnie rozpoczęła konferencja prasowa, podczas której dziennikarze mogli zadać pytania zarówno dyrektorowi NCN prof. Zbigniewowi Błockiemu i przewodniczącemu Rady NCN prof. Michałowi Karońskiemu, jak i przedstawicielom władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego: rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu i prorektorowi ds. nauki prof. Jerzemu Jaroszewskiemu. Otwierając konferencję prof. Górecki, wyraził przekonanie, że Dni NCN odegrają kluczową rolę w mobilizowaniu naukowców z regionu do aplikowania o granty. Rektor wspomniał również o dotychczasowych sukcesach olsztyńskich badaczy w pozyskiwaniu finansowania.

Prof. Błocki przybliżył ideę Dni NCN, które mają za zadanie rozpropagowanie systemu grantowego w całym środowisku naukowym, a zwłaszcza w mniejszych miastach uniwersyteckich. Wyjazdowe warsztaty dla wnioskodawców, pracowników administracyjnych, a od tego roku także warsztaty z oceny wniosków, mają na celu wspomóc prężnie rozwijające się ośrodki, takie jak Olsztyn. Prof. Karoński podkreślił natomiast, że mimo, iż od 2016 r. NCN może pochwalić się budżetem przekraczającym miliard złotych, to i tak za mało, gdyż zainteresowanie konkursami NCN wciąż wzrasta. Dopiero w ostatnich edycjach konkursów udało się wrócić do wskaźnika sukcesu na poziomie z początku działalności Centrum, czyli ok. 25%.

Kolejnym punktem programu było posiedzenie Rady NCN z udziałem gości z Olsztyna. W gronie zaproszonych osób znalazł się m.in. rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, marszałek Gustaw Marek Brzezin, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz i dyrektor generalny Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Paweł Żukowski. Przedstawiciele władz miasta i regionu podkreślili znaczenie badań naukowych dla rozwoju Warmii i Mazur. Rektor UWM, prof. Górecki przyznał, że dalszy rozwój uniwersytetu w dużej mierze zależy od środków pozyskiwanych od NCN, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju czy bezpośrednio od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas posiedzenia prorektor UWM, prof. Jaroszewski przedstawił szereg postulatów lokalnego środowiska naukowego. Rada i dyrektor przyjęli sugestie i do większości z nich odnieśli się pozytywnie.

Główną częścią Dni NCN w Olsztynie stanowiły trzy rodzaje warsztatów tematycznych. Pracownicy uczelni mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu obsługi administracyjnej i finansowej projektów badawczych realizowanych w ramach konkursów NCN. Spotkania przebiegały w czterech niewielkich grupach, dzięki czemu każdy zainteresowany mógł zadać pytanie i uzyskać wyczerpującą odpowiedź. W programie uwzględniono zagadnienia związane z przygotowaniem wniosku od strony formalnej oraz realizacją projektu badawczego: sporządzaniem raportów okresowych i końcowych, rozliczaniem i zamykaniem projektu badawczego. Szkolenie poprowadzili specjaliści NCN bezpośrednio zaangażowani w obsługę wniosków konkursowych i projektów badawczych, a także kontrolę realizacji projektów.

W nowej, bo warsztatowej formule, odbyły się spotkania dla badaczy planujących składanie wniosków w konkursach organizowanych przez NCN. Koordynatorzy dyscyplin przedstawili aktualną ofertę konkursową Centrum, omówili szczegóły dotyczące przygotowywania wniosków, a także wyjaśnili szereg wątpliwości, które nurtują naukowców. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy szkolenia poznali cykl życia wniosku, od pomysłu do podpisania umowy, a także wraz z prowadzącymi przeanalizowali dokumenty konkursowe i wymagania formalne. Co najważniejsze, mieli również okazję przećwiczyć nabyte umiejętności podczas samodzielnej pracy nad wybranymi elementami wniosku o finansowanie badań.

Nowością w programie były warsztaty z oceny wniosków o finansowanie projektów badawczych, które odbyły się drugiego dnia. Spotkanie było skierowane do bardziej doświadczonych naukowców, a jego tematyka obejmowała podstawowe informacje na temat istoty procesu peer review, analizę dokumentów i wymagań konkursowych NCN i zasady sporządzania ocen wniosków. Kluczowa okazała się część praktyczna, podczas której uczestnicy spróbowali swoich sił w samodzielnej ocenie przykładowych wniosków.

Dni NCN zakończyło spotkanie podsumowujące, które uświetnił swoim wystąpieniem prof. Michał Horodecki, osiągający sukcesy w dziedzinie teorii informacji kwantowej. W 2014 r. prof. Horodecki otrzymał Nagrodę NCN za odkrycie stanów kwantowych o splątaniu związanym oraz zbadanie nieaddytywności pojemności kanałów kwantowych. W Olsztynie profesor wygłosił wykład pt. Filozofia stosowana: oszukać przeznaczenie, podczas którego przybliżył słuchaczom tematykę swoich badań naukowych.

Zamykając Dni Narodowego Centrum Nauki, dyrektor NCN po raz kolejny podkreślił, jak istotna jest decentralizacja polskiej nauki i zwiększenie skuteczności mniejszych ośrodków naukowych w ubieganiu się o granty. Osiągnięciu tego celu mają właśnie służyć Dni NCN.

Reportaż z Dni NCN 2016 w Olsztynie


Fotorelacja

Konferencja prasowa rozpoczynająca Dni NCN w Olsztynie fot. Michał NiewdanaKonferencja prasowa rozpoczynająca Dni NCN w Olsztynie fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaPosiedzenie Rady NCN fot. Michał NiewdanaKoncert powitalny w wykonaniu chóru Cantores Varmiensis pod batutą Benedykta Błońskiego fot. Michał NiewdanaKoncert powitalny w wykonaniu chóru Cantores Varmiensis pod batutą Benedykta Błońskiego fot. Michał NiewdanaKoncert powitalny w wykonaniu chóru Cantores Varmiensis pod batutą Benedykta Błońskiego fot. Michał NiewdanaKoncert powitalny w wykonaniu chóru Cantores Varmiensis pod batutą Benedykta Błońskiego fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla pracowników administracyjnych jednostek naukowych fot. Michał NiewdanaWarsztaty z oceny wniosków fot. Michał NiewdanaWarsztaty z oceny wniosków fot. Michał NiewdanaWarsztaty z oceny wniosków fot. Michał NiewdanaWarsztaty z oceny wniosków fot. Michał NiewdanaWarsztaty z oceny wniosków fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla wnioskodawców fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla wnioskodawców fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla wnioskodawców fot. Michał NiewdanaWarsztaty dla wnioskodawców fot. Michał NiewdanaSpotkanie podsumowujące Dni NCN w Olsztynie z prelekcją prof. Michała Horodeckiego fot. Michał NiewdanaSpotkanie podsumowujące Dni NCN w Olsztynie z prelekcją prof. Michała Horodeckiego fot. Michał NiewdanaSpotkanie podsumowujące Dni NCN w Olsztynie z prelekcją prof. Michała Horodeckiego fot. Michał NiewdanaSpotkanie podsumowujące Dni NCN w Olsztynie z prelekcją prof. Michała Horodeckiego fot. Michał NiewdanaZespół Pieśni i Tańca Kortowo, reprezentacyjna grupa folklorystyczna UWM w Olsztynie fot. Michał NiewdanaZespół Pieśni i Tańca Kortowo, reprezentacyjna grupa folklorystyczna UWM w Olsztynie fot. Michał Niewdanafot. Michał Niewdana