Konkurs na projekty polsko-niemieckie BEETHOVEN 2 ruszy jesienią


poniedziałek, 6 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) zapraszają do udziału w konkursie BEETHOVEN 2 na polsko-niemieckie projekty badawcze z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także wybranych dziedzin nauk ścisłych i technicznych. Konkurs zostanie otwarty 15 września 2016 r. Nabór wniosków potrwa do 15 grudnia 2016.

Konkurs ma na celu:

  • wspieranie badań naukowych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, a także nauk ścisłych i technicznych, realizowanych wspólnie przez polsko-niemieckie zespoły badawcze,
  • zacieśnienie współpracy między naukowcami z Polski i Niemiec w zakresie badań podstawowych.

Wniosek przygotowany w języku angielskim powinien zostać złożony przez zespół polsko-niemiecki. Do konkursu będą przyjmowane projekty trwające 24 miesiące lub 36 miesięcy. Wnioski będą oceniane przez recenzentów zewnętrznych oraz członków panelu ekspertów wybranych przez DFG oraz NCN.

Szczegółowe informacje o konkursie zostaną opublikowane 15 września 2016 r.


Kontakt NCN:

dr Małgorzata Jacobs, tel. 12 341 9173 (nauki humanistyczne i społeczne)

dr inż. Tomasz Szumełda, tel. 12 341 9174 (chemia, matematyka, fizyka, astronomia)

dr Magdalena Godowska, tel. 12 341 9016 (kontakt ds. ogólnych)

dr Aneta Pazik, tel. 12 341 9017 (kontakt ds. ogólnych)

Kontakt DFG:

dr Tanja Kollei, tel: +49 228 885-2972 (nauki społeczne)

dr Guido Lammers, tel: +49 228 885-2295 (nauki humanistyczne)

dr Ilka Paulus, tel: + 49 +49 228 885-2021(nauki ścisłe i techniczne)

Jennifer Seemann,+49 228 885-2452 (kontakt ds. administracyjnych)