Ogłoszenie konkursu PIRE organizowanego wspólnie z NSF


środa, 22 czerwca 2016

Narodowe Centrum Nauki wraz z National Science Foundation (USA) zaprasza do udziału w konkursie Partnerships for International Research and Education (PIRE).

Dokumentacja konkursowa:

  1. Ogłoszenie konkursu PIRE na stronie NSF
  2. Szczegóły konkursu PIRE na stronie NSF
  3. Panele NCN i dyscypliny NSF
  4. Warunki konkursów międzynarodowych UNISONO
  5. Koszty i zakres danych we wniosku UNISONO

Do konkursu mogą być zgłaszane projekty dotyczące badań podstawowych, których zakres tematyczny wpisuje się w panele NCN oraz w dziedziny finansowane w NSF tj.: Biological Sciences, Computer Sciences, ICT and Engineering, Education and Human Resources, Environmental Research and Education, Geosciences, Mathematical and Physical Sciences, Social, Behavioural and Economic Sciences.

Liderem projektu składanego w konkursie musi być naukowiec pracujący w USA, który może zaprosić do współpracy naukowców pracujących w krajach biorących udział w programie PIRE.

Naukowców pracujących w polskich jednostkach obowiązują zasady określone uchwałą Rady NCN nr. 56/2016 w sprawie warunków konkursu UNISONO wraz z załącznikami. Projekt finansowany przez NCN może trwać 24, 36, 48 lub 60 miesięcy.

Partnerów z innych krajów obowiązują zasady określone przez właściwe instytucje wymienione w ogłoszeniu NSF.

Budżet polskiej części projektu musi być skalkulowany zgodnie z regulacjami NCN. W szczególności prosimy o zapoznanie się z regulacjami dotyczącymi wynagrodzeń w projektach: p. 2.1, s. 2-5.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

  • do 14 września 2016: termin składania wniosków wstępnych, tzw. preliminary proposal.
  • do 25 kwietnia 2017: termin składania wniosków pełnych tzw. full proposal (tylko wnioski zakwalifikowane do drugiego etapu).

Na etapie full proposal wnioskodawcy z Polski są zobowiązani do wypełnienia szczegółowego kosztorysu projektu i przesłania go do NCN oraz założenia wniosku w systemie OSF do dnia 25 kwietnia 2017 r.

Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosków w konkursie PIRE prosimy o kontakt z NCN.

Rada NCN przeznaczyła na konkurs 2 mln PLN

Kontakt:

dr Marcin Liana, tel. 12 341 9161

Anna Plater-Zyberk, tel. 12 341 9016