Rok 2015 w liczbach – statystyki konkursów już dostępne


czwartek, 21 lipca 2016

Prezentujemy Statystyki konkursów 2015, które w syntetyczny sposób przedstawiają dane liczbowe dotyczące wszystkich ogłoszonych i rozstrzygniętych w 2015 r. konkursów.

W zeszłym roku ogłosiliśmy 13 i rozstrzygnęliśmy 12 regularnych konkursów. Do NCN-u wpłynęło niemal 11 tys. wniosków, a ponad 2 tys. zostało zakwalifikowanych do finansowania. Liczbowy wskaźnik sukcesu wyniósł 19%. Łączna kwota przyznanego finansowania to aż 958 mln zł.

W ramach współpracy międzynarodowej w 2015 r. Centrum zaangażowało się w 8 inicjatyw, w ramach których Polscy naukowcy złożyli 130 wniosków. Do finansowania zakwalifikowało się 19 projektów kierowanych przez polskich badaczy. W ubiegłym roku rozstrzygniętych zostało 5 konkursów międzynarodowych, których współorganizatorem był NCN.

Zapraszamy do zapoznania się z całością publikacji.