Zmarła prof. Janina Jóźwiak, członek Rady Narodowego Centrum Nauki


środa, 20 lipca 2016

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 19 lipca 2016 r. zmarła prof. dr hab. Janina Jóźwiak – wybitna uczona, profesor SGH, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, serdeczny przyjaciel.

Prof. Jóźwiak była osobą wyjątkową dla polskiego środowiska naukowego, niezwykle aktywną w  swojej pracy dydaktycznej i badawczej, a także pełniącą wiele odpowiedzialnych funkcji. Była profesorem zwyczajnym w Zakładzie Demografii, dyrektorem Instytutu Statystyki i Demografii Kolegium Analiz Ekonomicznych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a w latach 1993-1999 – rektorem tej uczelni.

Od początku istnienia Narodowego Centrum Nauki zasiadała w Radzie NCN, a od 2012 r. pełniła także funkcję przewodniczącej Komisji Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce Rady NCN. Zaangażowanie prof. Jóźwiak w tworzenie systemu grantowego w Polsce, jej wkład w rozwój Centrum oraz troska o dobro nauki i wysoką jakość badań podstawowych są nieocenione.

Spośród wielu inicjatyw, w których uczestniczyła, należy wymienić również funkcje eksperckie w organizacjach międzynarodowych – między innymi w European Research Council oraz Komisji Europejskiej.

Ze smutkiem żegnamy prof. Jóźwiak, informując, że uroczystości pogrzebowe odbędą się 26 lipca o godz. 10.30 w kościele na Ursynowie (parafia bł. Edmunda Bojanowskiego, ul. Kokosowa 12) w Warszawie.