NCN koordynatorem międzynarodowego programu QuantERA


poniedziałek, 12 września 2016

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska (KE) przeznaczyła 11,5 miliona euro na koordynowany przez NCN program QuantERA. Jest to największy grant przyznany Polsce w programie ramowym Horyzont 2020.

Celem programu QuantERA jest wspieranie badań z zakresu technologii kwantowych oraz stworzenie wspólnej europejskiej strategii rozwoju tej dziedziny badawczej. Dzięki dofinansowaniu KE Centrum wraz z 31 instytucjami finansującymi badania naukowe w Europie ogłosi konkurs na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych. Nabór wniosków rozpocznie się w pierwszej połowie 2017 r., a budżet konkursu wyniesie blisko 35 milionów euro.

Technologie kwantowe to bardzo szybko rozwijająca się, interdyscyplinarna dziedzina badań. U jej podstaw leżą specyficzne zjawiska kwantowe, takie jak splątanie, nad którymi dopiero niedawno udało się uzyskać pełną kontrolę doświadczalną. Praktyczne wykorzystanie tych zjawisk może pozwolić na dużo szybsze rozwiązywanie ważnych zagadnień obliczeniowych, kryptograficzną transmisję danych, której bezpieczeństwo jest gwarantowane przez fundamentalne prawa mechaniki kwantowej czy też opracowanie nowych generacji sensorów o znacznie wyższej czułości.


Kontakt:

Sylwia Kostka, tel. 12 341 9018

Anna Plater-Zyberk, tel. 12 341 9016