Polska jedną ze wschodzących gwiazd w rankingu Nature


środa, 14 września 2016

W opublikowanym niedawno raporcie „Nature Index 2016 Rising Stars” Polska została wymieniona jako pierwsza wśród „wschodzących gwiazd nauki”. Tak nazwano kraje, których pozycja w rankingu „Nature” spektakularnie wzrosła na przestrzeni ostatnich czterech lat.

W latach 2012-2015 indeks „Nature” dla Polski wzrósł aż o 34%. Podkreślono, że w przypadku Polski tak duża zmiana była możliwa dzięki powołaniu w 2011 r. Narodowego Centrum Nauki jako agencji wspierającej badania podstawowe, a także kilka lat wcześniej jej odpowiednika dla nauk stosowanych – Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, które stały się podstawowymi filarami grantowego systemu finansowania nauki. Zwrócono również uwagę na duże znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju nauki w Polsce.

Ponadto wśród stu instytucji wiodących na świecie pod względem jakości badań naukowych (Top 100 institutions) znalazły się dwa polskie uniwersytety: Uniwersytet Jagielloński (na pozycji 69.) oraz Uniwersytet Warszawski (na miejscu 96.). Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w rankingu dotyczącym państw Europy Południowej i Wschodniej (Top 25 institutions / South East Europe) na dwadzieścia pięć jednostek naukowych wymieniono aż osiem polskich, z czego trzy w pierwszej dziesiątce. Są to Uniwersytet Jagielloński (miejsce 1.), Uniwersytet Warszawski (miejsce 3.) oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych (miejsce 10.). Na dalszych pozycjach uplasowały się Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Uniwersytet Wrocławski, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.