390 mln zł dla naukowców w nowej edycji konkursów


czwartek, 15 września 2016

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejne konkursy. Ruszyła dwunasta już edycja konkursów OPUS, PRELUDIUM i SONATA, w których do zdobycia jest 330 mln zł. Oprócz tego naukowcy będą mogli spróbować swoich sił w dwóch programach międzynarodowych: ogłoszonym po raz drugi konkursie BEETHOVEN na polsko-niemieckie projekty badawcze oraz trzeciej i ostatniej edycji konkursu POLONEZ, adresowanego do naukowców przyjeżdżających z zagranicy. Na współpracę międzynarodową Centrum przeznaczy 60 mln zł.

POLONEZ 3 to konkurs umożliwiający naukowcom z zagranicznych instytucji przyjazd do Polski na roczny lub dwuletni staż badawczy. Wnioskodawca musi posiadać stopień doktora lub 4 lata doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, a także w okresie ostatnich 3 lat nie powinien mieszkać, pracować lub studiować w Polsce dłużej niż 12 miesięcy. Konkurs finansowany jest w ramach programu finansowania badań naukowych i innowacji UE „Horyzont 2020”. Na ostatnią edycję przeznaczono 30 mln zł.

W konkursie bilateralnym BEETHOVEN 2 zajdą pewne zmiany w stosunku do pierwszej edycji. Dotąd mogły w nim startować polsko-niemieckie zespoły badawcze, realizujące projekty z obszaru nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. Tym razem o finansowanie powalczą również przedstawiciele wybranych dyscyplin nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, współorganizowanego przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

- Pierwsza edycja konkursu cieszyła się sporym powodzeniem i pozwoliła na sfinansowanie prac 17 polsko-niemieckich zespołów. Teraz rozszerzamy formułę programu, dopuszczając projekty z nauk ścisłych, i niemal trzykrotnie zwiększamy budżet. Mam nadzieję, że w kolejnych latach BEETHOVEN obejmie również pozostałe dziedziny nauki – komentuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN. – Niemcy to ważny partner gospodarczy Polski, a także kraj wielu znakomitych ośrodków badawczych. Stwarzanie warunków do intensywniejszej wymiany wiedzy z tym państwem wydaje się naturalnym kierunkiem rozwoju działalności międzynarodowej NCN.

Oprócz dwóch konkursów międzynarodowych nabór zgłoszeń rozpoczyna się także w trzech konkursach krajowych, odbywających się już po raz dwunasty.

OPUS to najpopularniejszy konkurs NCN, skierowany do szerokiego grona odbiorców. Może w nim startować każdy badacz, niezależnie od stażu i stopnia naukowego. Uzyskane środki można przeznaczyć na stworzenie zespołu badawczego oraz zakup aparatury potrzebnej do realizacji badań. Budżet konkursu wynosi 250 mln zł.

Badaczom rozpoczynającym karierę naukową, którzy nie posiadają stopnia naukowego doktora, dedykowany jest konkurs PRELUDIUM. Dla doktorantów jest to szansa na pierwsze samodzielne poprowadzenie projektu badawczego. W dwunastej edycji budżet ustalono na 30 mln zł.

SONATA również jest konkursem skierowanym do badaczy na początku kariery, jednak już nieco bardziej doświadczonych. O finansowanie mogą ubiegać się naukowcy ze stopniem naukowym doktora, którzy uzyskali go maksymalnie 7 lat przed złożeniem wniosku, a więc w latach 2009-2016. Pula konkursowa wynosi 50 mln zł.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu OSF (https://osf.opi.org.pl) do 15 grudnia 2016 r. Wyniki konkursów OPUS 12, SONATA 12 i PRELUDIUM 12 zostaną ogłoszone do czerwca 2017 r., POLONEZ 3 – do 30 maja 2017 r., a konkursu BEETHOVEN 2 – w październiku 2017 r.

Grafika: 15 września 2016 r. Ogłaszane konkursy: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12, POLONEZ 3, BEETHOVEN 2. Zakończenie naboru wniosków: 15 grudnia 2016 r. Rozstrzygnięcie: OPUS 12, PRELUDIUM 12, SONATA 12 do 15 grudnia 2017 r., POLONEZ 3 do 30 maja 2017 r., BEETHOVEN 2 do 30 października 2017 r. Łączna kwota finansowania: 390 mln zł.