Polscy naukowcy laureatami międzynarodowego konkursu na temat bioróżnorodności


środa, 28 września 2016

Z przyjemnością informujemy, że cztery projekty z udziałem naukowców z Polski zostały wyłonione w międzynarodowym konkursie poświęconym bioróżnorodności, organizowanym przez sieć BIODIVERSA zrzeszającą instytucje finansujące badania naukowe w Europie. Lista rankingowa obejmuje 26 projektów prowadzonych przez międzynarodowe zespoły badawcze, w tym jeden koordynowany przez Polskę. Projekty otrzymały dofinansowanie z Programu Ramowego Horyzont 2020.

Spośród zespołów polskich największe finansowanie otrzymał interdyscyplinarny projekt ENABLE z udziałem dr. hab. Jakuba Kronenberga z Uniwersytetu Łódzkiego i dr Kingi Krauze z Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii. Polscy naukowcy wraz z partnerami ze Szwecji, Niemiec, Hiszpanii i Holandii postarają się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób najbardziej efektywnie wykorzystywać zieloną i błękitną infrastrukturę na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju miast.

W konkursie Biodiversa nagrodzony został również projekt REPEAT z udziałem badaczy z Belgii, Niemiec, Norwegii, Rumunii i Polski. Międzynarodowy zespół pod kierownictwem dr. hab. Wiktora Kotowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego zbada procesy bagienne odpowiedzialne za akumulację węgla w torfowiskach niskich. Nasze badania mają na celu przede wszystkim wypracowanie skutecznych metod restytucji tych ekosystemów. Procesy bagienne w torfowiskach pełnią bardzo ważną rolę w regulacji klimatu, obiegu pierwiastków i wody w przyrodzie, jednak funkcje te zostały zaburzone przez wieloletnie osuszanie torfowisk. Akronim naszego projektu to gra słów oznaczająca „ponowne zatorfienie” (Re-Peat) - mówi dr hab. Wiktor Kotowski.

Celem projektu BearConnect, w którym uczestniczy polski zespół kierowany przez prof. Nurię Selva Fernandez z Instytutu Ochrony Przyrody PAN oraz badacze z Francji, Niemiec, Włoch, Rumunii i Norwegii, jest zbadanie łączności między populacjami niedźwiedzi brunatnych. Podjęte prace pozwolą odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu krajobraz – jego struktura, a także zróżnicowanie na tereny chronione i niechronione - wpływa na przemieszczanie się osobników i ich genów.

W konkursie grant przyznano również projektowi BIOVEINS, w którym bierze udział polski zespół pod kierownictwem prof. Piotra Tryjanowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowcy z Polski, Belgii, Estonii, Francji, Portugalii i Szwajcarii zbadają wpływ urbanizacji na świat roślin i zwierząt. Ich celem jest znalezienie wzorców rozmieszczenia różnych organizmów w przestrzeni miejskiej, a następnie skonfrontowanie tych wzorców z właściwościami środowiska. Wyniki naszych badań pomogą urbanistom w tworzeniu przestrzeni przyjaznej mieszkańcom miast – podkreśla prof. Tryjanowski.

Polskie projekty nagrodzone w konkursie:

1. BearConnect

Tytuł projektu: Łączność funkcjonalna i stabilność Europejskich sieci ekologicznych - studium przypadku niedźwiedzia brunatnego

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Nuria Selva Fernandez, Instytut Ochrony Przyrody PAN

Partnerzy: dr Wilfried Thuiller, Krajowe Centrum Badań Naukowych (CNRS), Francja; prof. Niko Balkenhol, Uniwersytet w Getyndze, Niemcy; prof. Andreas Zedrosser, Uniwersytet w Telemarku, Norwegia; dr Luigi Maiorano, Sapienza – Uniwersytet Rzymski, Włochy

2. BIOVEINS

Tytuł projektu: Zielona i niebieska infrastruktura miast: znaczenie dla bioróżnorodności i zdrowia mieszkańców

Kierownik polskiego zespołu: prof. Piotr Tryjanowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Partnerzy: prof. Roeland Samson, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia (lider projektu); dr Pedro Pinho, Uniwersytet Lizboński, Portugalia; dr Muriel Tichit, Narodowy Instytut Badań Rolniczych (INRA), Francja; prof. Ülo Niinemets, Estoński Uniwersytet Nauk o Życiu, Estonia; dr Marco Moretti, Szwajcarski Federalny Instytut Badawczy (WSL), Szwajcaria; François Chiron, Université de Paris XI Paris-Sud, Francja

3. ENABLE

Tytuł projektu: Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Jakub Kronenberg, Uniwersytet Łódzki

Partnerzy: dr Kinga Krauze, Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii PAN, Polska; prof. Erik Andersson, Uniwersytet w Sztokholmie, Szwecja (lider projektu); Chantal van Ham, Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody, Belgia; prof. Dagmar Haase, Uniwersytet Humboldtów, Niemcy; Sandra Naumann, Instytut Ekologiczny, Niemcy; Ania Rok, ICLEI, Niemcy; dr Isabelle Anguelovski, Uniwersytet Autonomiczny w Barcelonie; dr David Barton, Norweski Instytut Badań Przyrody (NINA), Norwegia; dr Niki Frantzeskaki, Holenderski Instytut Badawczy Przemian (DRIFT), Holandia; prof. Timon McPhearson, The New School, Stany Zjednoczone

4. REPEAT

Tytuł projektu: Odtwarzanie i prognozowanie akumulacji torfu na torfowiskach niskich - związki pomiędzy cechami funkcjonalnymi roślin a glebowymi procesami biologicznymi i biogeochemicznymi

Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Wiktor Kotowski, Uniwersytet Warszawski (lider projektu)

Partnerzy: dr hab. Hans Joosten, Uniwersytet im. Ernsta Moritza Arndta w Greiswaldzie, Niemcy; dr Bente Foereid, Norweski Instytut Badań Rolniczych i Środowiskowych, Norwegia; dr Jenica Hanganu, Krajowy Instytut Badań i Rozwoju Delty Dunaju, Rumunia; prof. Ruurd Van Diggelen, Uniwersytet w Antwerpii, Belgia; prof. Jan Frouz, Uniwersytet Karola w Pradze, Czechy; Vera Marisa Policarpo Coelho, Wetlands International, Holandia.

Szczegółowe informacje o konkursie sieci BiodivERsA