Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa dla członka Rady NCN


czwartek, 27 października 2016

Z przyjemnością informujemy, że prof. Ryszard Kierzek z Instytutu Chemii Bioorganicznej PAN, członek Rady Narodowego Centrum Nauki, oraz prof. Douglas H. Turner z Uniwersytetu w Rochester zostali uhonorowani Polsko-Amerykańską Nagrodą Naukową. Nagroda przyznawana jest wspólnie przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej i American Association for the Advancement of Science za wybitne osiągnięcie naukowe będące efektem współpracy naukowców z Polski i USA.

Profesorowie Kierzek i Turner zostali wyróżnieni za wspólne badania dotyczące właściwości termodynamicznych, biologicznych i strukturalnych kwasu rybonukleinowego (RNA). Dzięki ich pracy możliwe stało się przewidywanie struktury dowolnego RNA na podstawie jego sekwencji. Naukowcy określili również termodynamiczne reguły fałdowania RNA, stosowane obecnie przez większość grup zajmujących się tą tematyką badawczą. Ich badania nad RNA powiązane są również z poznawaniem mechanizmów rozwoju niektórych chorób człowieka. Od kilku lat zajmują się wykorzystaniem modyfikowanych oligonukleotydów do modulacji aktywności biologicznej patogennych RNA, w tym do inhibicji namnażania wirusa grypy.

Polsko-Amerykańska Nagroda Naukowa została ustanowiona w 2013 r. Jest przyznawana co dwa lata w drodze konkursu opartego na nominacjach. Wyboru dokonuje jury złożone z wybitnych przedstawicieli polskiego i amerykańskiego środowiska naukowego. W tym roku nagroda została przyznana po raz drugi.

Więcej informacji o prof. Ryszardzie Kierzku