Zespół z Polski wśród laureatów międzynarodowego konkursu JPI UE – CHINY


czwartek, 3 stycznia 2019

Grupa badaczy z Polski znalazła się wśród zwycięzców konkursu Sustainable and Liveable Cities and Urban Areas na międzynarodowe projekty naukowe. Konkurs został zorganizowany przez chińską agencję NSFC oraz sieć JPI Urban Europe, do której należy Narodowe Centrum Nauki.

Projekt pt. Obieg azotu w przestrzeni miejskiej: nowe podejście ekonomiczne (UNCENT), aby sprostać wyzwaniom zmian klimatu będzie realizowany przez zespoły badaczy z Austrii, Chin i Polski. Kierownikiem zespołu polskiego będzie dr inż. Monika Suchowska-Kisielewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

W konkursie złożono 122 wnioski badawcze. Finansowanie w wysokości 10,8 milionów euro otrzymało 11 projektów.