Lista członków Zespołów Ekspertów oceniających wnioski w konkursach NCN w 2018 r.


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Narodowe Centrum Nauki przedstawia listę ekspertów biorących udział w pracach Zespołów Ekspertów w 2018 r. oceniających wnioski złożone w następujących konkursach NCN:

  • HARMONIA 9, MAESTRO 9, SONATA BIS 7, SONATA 13 ogłoszonych 14 czerwca 2017 r.
  • OPUS 14, PRELUDIUM 14, DAINA 1 ogłoszonych 15 września 2017 r.
  • ETIUDA 6, SONATINA 2, UWERTURA 2, ogłoszonych 15 grudnia 2017 r.
  • OPUS 15, PRELUDIUM 15 ogłoszonych 15 marca 2018 r.

Alfabetyczna lista ekspertów

Dziękujemy wszystkim ekspertom za zaangażowanie oraz cenny wkład wniesiony w proces oceny wniosków złożonych w ramach ww. konkursów.