Kolejni naukowcy laureatami konkursu MINIATURA 2


piątek, 1 lutego 2019

Do grona laureatów konkursu MINIATURA dołączyło kolejnych 33 naukowców, którzy otrzymają ponad 1,17 miliona złotych na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 17 działań o wartości 463 762 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 5 działań o wartości 220 233 zł
  • nauki o życiu: 11 działań o wartości 482 241 zł

Lista rankingowa nr 9