Polscy naukowcy wśród laureatów międzynarodowego konkursu sieci HERA


czwartek, 14 lutego 2019

Z przyjemnością informujemy, że cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez konsorcjum HERA (Humanities in the European Research Area). W konkursie Public Spaces: Culture and Integration in Europe złożone zostały 203 międzynarodowe wnioski badawcze. Finansowanie w wysokości ponad 18 milionów euro otrzymało 20 projektów.

Zwycięskie projekty, które realizowane będą z udziałem zespołów naukowych z Polski:

  1. BESTROM: Ponad stereotypami: wymiana kulturowa i wkład Romów w europejską przestrzeń publiczną. Kierownik polskiego zespołu: dr hab. Anna Piotrowska, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Finlandii, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.
  2. HCPubS: Opieka zdrowotna jako Przestrzeń Publiczna: Integracja i różnorodność społeczna w kontekście dostępu do opieki zdrowotnej w Europie. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Paweł Łuków, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Chorwacji, Niemiec i Słowenii.
  3. FestiVersities: Europejskie festiwale muzyczne, przestrzenie publiczne i różnorodność kulturowa. Kierownik polskiego zespołu: dr Karolina Golemo, Uniwersytet Jagielloński. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Dania, Holandia (Niderlandy), Irlandia, Wielka Brytania.
  4. en/counter/points: en/counter/points: kontakt, kultura i (re)negocjowanie przynależności w przestrzeni publicznej. Kierownik polskiego zespołu: dr Grażyna Szymanska-Matusiewicz, Uniwersytet Warszawski. Projekt realizowany będzie z udziałem partnerów z Holandia (Niderlandy), Niemcy, Wielka Brytania, Włochy.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!