Stanowisko NCN w sprawie zakupu aparatury naukowo-badawczej


wtorek, 26 lutego 2019

W związku z pojawiającymi się pytaniami odnośnie do zasad rozliczania w projektach finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki zakupu aparatury naukowo-badawczej, stanowiącej środki trwałe w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, przedstawiamy stanowisko NCN w tym zakresie.

Stanowisko NCN ws. zakupu aparatury naukowo-badawczej