Jak zmierzyć nieskończony Wszechświat z dokładnością do 1%? Kolejna polska publikacja w Nature


środa, 20 marca 2019

Prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński wraz z międzynarodowym zespołem i pilotażem astronomów z Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk wyznaczył odległość do najbliższej galaktyki Wielkiego Obłoku Magellana z dokładnością do 1%. Wyniki ich pracy zostały opublikowane w „Nature’.

Naukowcy opracowali nową metodę nazywaną powszechnie polską linijką kosmiczną. Metoda ta pozwala mierzyć super dokładne odległości do pobliskich galaktyk. Wielki Obłok Magellana (WOM) to podobnie jak nasza Droga Mleczna skupisko wielu miliardów gwiazd. Ze względu na stosunkowo niewielką odległość od Ziemi galaktyka ta stanowi doskonałe laboratorium do badania wielu różnych obiektów i procesów astrofizycznych.

Naturę ciemnej energii można badać na podstawie pomiarów słynnej stałej Hubble’a, która opisuje tempo ekspansji Wszechświata. Super dokładny pomiar odległości do WOM daje unikatową szansę na znacząco lepszy pomiar wartości stałej Hubble’a a co za tym idzie rozwiązanie jednej z największych zagadek Wszechświata.

Badania prof. Pietrzyńskiego zostały sfinansowane m.in. w ramach konkursu MAESTRO. Projekt pt. „Cefeidy w układach podwójnych jako unikalne laboratorium astrofizyczne do kalibracji kosmicznej skali odległości oraz badania teorii pulsacji i ewolucji gwiazd” otrzymał finansowanie w trzeciej edycji tego konkursu. Prof. Pietrzyński jest również laureatem konkursów OPUS 5 i MAESTRO 9

Publikacja w „Nature”

Artykuł w PAP