Ostatnie listy rankingowe w konkursie MINIATURA 2


wtorek, 9 kwietnia 2019

Grono laureatów konkursu MINIATURA 2 powiększyło się o 81 naukowców. Otrzymają oni łącznie niemal 2,96 mln zł na realizację działań naukowych takich jak badania wstępne, badania pilotażowe, kwerendy, staże, konsultacje naukowe i wyjazdy konferencyjne.

Finansowanie w grupach nauk:

  • nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 20 działań o wartości 468 530 zł
  • nauki ścisłe i techniczne: 29 działań o wartości 1 123 667 zł
  • nauki o życiu: 32 działania o wartości 1 362 881 zł

Lista rankingowa nr 12

Lista rankingowa nr 13 – wnioski skierowane do finansowania po ponownej ocenie