Terminy rozmów kwalifikacyjnych w konkursach ETIUDA, SONATINA i UWERTURA


wtorek, 16 kwietnia 2019

Informujemy wnioskodawców, którzy złożyli wnioski w konkursach ETIUDA 7, SONATINA 3 i UWERTURA 3, że rozmowy kwalifikacyjne na drugim etapie oceny odbędą się w czerwcu i w lipcu w siedzibie Narodowego Centrum Nauki przy ul. Twardowskiego 16 w Krakowie. Na rozmowy zostaną zaproszeni kandydaci, którzy pomyślnie przejdą pierwszy etap oceny merytorycznej.

HARMONOGRAM ROZMÓW W KONKURSACH

ETIUDA 7 – nauki ścisłe i techniczne: 17-18 czerwca 2019 r.

ETIUDA 7 – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 24-25 czerwca 2019 r.

ETIUDA 7 – nauki o życiu: 26-27 czerwca 2019 r.

UWERTURA 3 – wszystkie dziedziny nauki: 27 czerwca 2019 r.

SONATINA 3  – nauki ścisłe i techniczne: 15-16 lipca 2019 r.

SONATINA 3 – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce: 15-16 lipca 2019 r.

SONATINA 3 – nauki o życiu: 15-17 lipca 2019 r.

W konkursach ETIUDA i SONATINA rozmowy kwalifikacyjne będą przeprowadzane w języku polskim lub angielskim, w zależności od preferencji wnioskodawcy, w konkursie UWERTURA zaś wyłącznie w języku angielskim. Wnioskodawcy będę proszeni o zaprezentowanie swoich badań oraz odpowiedź na pytania ekspertów należących do komisji konkursowej. Szczegółowe informacje dotyczące drugiego etapu oceny zostaną przekazane kandydatom przez koordynatorów dyscyplin najpóźniej 14 dni przed terminem rozmów.

Niestawienie się na rozmowę kwalifikacyjną będzie traktowane jako rezygnacja z ubiegania się o finansowanie. NCN nie zwraca kosztów dojazdu na rozmowę oraz pobytu w Krakowie.