O zmianach w ofercie konkursowej NCN podczas spotkania z wicepremierem Jarosławem Gowinem


piątek, 19 kwietnia 2019

Osiemnastego kwietnia dyrekcja i kierownictwo Rady NCN gościli w siedzibie Narodowego Centrum Nauki w Krakowie wicepremiera, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina. Podczas spotkania rozmawiano o kierunkach rozwoju oferty konkursowej NCN w kontekście założeń nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, tzw. Konstytucji dla nauki.

Dyskusja koncentrowała się wokół możliwości finansowego wsparcia najlepszych doktorantów przez Narodowe Centrum Nauki.  Kierownictwo NCN zaproponowało uruchomienie specjalnego konkursu, w którym mogliby być w pełni finansowani pojedynczy słuchacze szkół doktorskich.

Prace nad kształtem tego programu będą trwać w najbliższych miesiącach.

Spotkanie w siedzibie Narodowego Centrum Nauki z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Siedzą przy stole, od lewej: profesor Małgorzata Kossowska, przewodnicząca Rady NCN, Jarosław Gowin, wicepremier i minister nauki i szkolnictwa wyzszego, profesor Krystyna Bartol, członkini Rady Narodowego Centrum Nauki oraz Zbigniew Błocki, dyrektor Narodowego Centrum Nauki
Spotkanie w siedzibie Narodowego Centrum Nauki z wicepremierem Jarosławem Gowinem. Przy stole siedzi dyrekcja oraz kierownictwo Rady Narodowego Centrum Nauki oraz wicepremier Jarosław Gowin