Zapowiedź konkursu BiodivClim w obszarze bioróżnorodności i zmian klimatycznych


środa, 26 czerwca 2019

Już we wrześniu sieć BiodivERsA ogłosi nowy konkurs BiodivClim pt. „Biodiversity and climate change”, w którym możliwe będzie składanie wniosków o finansowanie projektów badawczych z następujących tematów:

  • Consequences of climate change on biodiversity and nature’s contributions to people
  • Climate-biodiversity feedback processes
  • Potential of nature-based solutions for mitigating and adapting to climate change
  • Synergies and trade-offs between policies on biodiversity, climate and other relevant sectors, and the role of agents of change

Do konkursu będą mogły przystępować konsorcja złożone z przynajmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Uczestników będą obowiązywały krajowe wymogi formalne określone przez organizacje finansujące projekty.

Przewidywany termin składania wniosków wstępnych to 5 listopada 2019 r., a wniosków pełnych – 10 kwietnia 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w ostatnim kwartale 2020 roku.

Szczegółowe informacje oraz lista krajów biorących udział w konkursie znajdują się na stronie internetowej programu, gdzie jest dostępne także narzędzie do poszukiwania partnerów, tzw. Partner Search Tool.

Zapowiedź konkursu ma charakter informacyjny. Szczegółowe warunki zostaną określone w treści oficjalnego ogłoszenia o konkursie.


Kontakt:

  • dr Anna Wiktor, tel. 12 341 9166
  • Joanna Komperda, tel. 698 780 352