GRIEG – termin udostępnienia formularza wniosku


poniedziałek, 29 lipca 2019

Ze względu na konieczność równoczesnego prowadzenia skomplikowanych prac nad  formularzami wniosków dla wszystkich konkursów NCN ogłoszonych 17 czerwca, przewidywany termin uruchomienia formularza wniosku GRIEG w systemie ZSUN/OSF to druga połowa sierpnia.

Jednocześnie informujemy, że w związku z późniejszym niż planowano terminem udostępnienia formularza, termin składania wniosków w konkursie GRIEG zostanie przesunięty. Informacja o nowym terminie zostanie wskazana w komunikacie o udostępnieniu formularza wniosku GRIEG.