Dwóch laureatów konkursów NCN otrzymało prestiżowe granty ERC


środa, 4 września 2019

Dr hab. Michał R. Szymański z Uniwersytetu Gdańskiego realizuje finansowany przez Narodowe Centrum Nauki projekt w ramach konkursu POLONEZ 2, zaś dr Rafał Banka z Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzi badania w ramach konkursu SONATA 12. Wczoraj Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) przyznała obu naukowcom prestiżowy Starting Grant.

Naukowcy z Polski znaleźli się w gronie ponad 400 nagrodzonych badaczy z całego świata. Laureaci Starting Grant mogą otrzymać maksymalnie 1,5 mln euro. Konkurs skierowany jest do niezależnych badaczy o ugruntowanym dorobku, będących od 2 do 7 lat po doktoracie, a projekty mogą trwać maksymalnie 5 lat. Otrzymanie grantu w konkursie ERC to duże wyróżnienie, gdyż misją ERC jest finansowanie przełomowych i pionierskich badań naukowych, a jedynym kryterium oceny koncepcji badawczych jest doskonałość naukowa. Z pełną listą laureatów można zapoznać się na stronie ERC.

Dr hab. Szymański zajmuje się odkrywaniem molekularnych podstaw rozpoznawania i naprawiania uszkodzeń DNA w ludzkich mitochondriach, co w przyszłości może ułatwić zrozumienie szeroko pojętych chorób mitochondrialnych. Badania, które będą finansowane przez ERC, mają na celu stworzenie strukturalnego modelu działania kompleksu naprawiającego ludzkie mitochondrialne DNA. Na realizację projektu Dissecting the mechanism of DNA repair in human mitochondria Szymański otrzyma 1,5 mln euro. Opis projektu jest dostępny tutaj. W 2017 roku dzięki finansowaniu w konkursie POLONEZ 2 uczony miał możliwość rozpoczęcia pracy naukowej w Polsce na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

Drugim z nagrodzonych Polaków jest dr Rafał Banka z Katedry Porównawczej Studiów Cywilizacji UJ, który zrealizuje projekt Mereological reconstruction of the metaphysical system in the Daodejing. Dr Banka zajmuje się filozofią chińską i porównawczą oraz współczesną estetyką i sztuką chińską. W ramach konkursu SONATA 12 finansowanego ze środków NCN zajmował się zagadnieniem estetyki Li Zehou jako formy poznania. Poddał analizie kontekst estetyki  tego chińskiego filozofa oraz jego teorię, skupiając się na rozumieniu podmiotu, piękna, doświadczenia i procesu estetycznego.

Projekty finansowane w ramach tegorocznego konkursu Starting Grant realizowane będą w 24 krajach. Najwyższą liczbę grantów uzyskały Niemcy (73), Wielka Brytania (64) oraz Holandia (53). Naukowcy, którzy będą prowadzić badania, pochodzą z 51 krajów. Spośród 3106 złożonych wniosków do finansowania skierowano 408 na łączną kwotę 621 mln euro.